[Aktuelt] Legg inn egenerklæring for gjester i onVisit og sørg for effektiv smittesporing. Skap trygge rammer for ansatte og gjester med berøringsfri innsjekk.

I forbindelse med utbrudd av koronaviruset er norske bedrifter pålagt smittesporing av myndighetene, eller oppfordres til dette. Vi har fått mange henvendelser om hvordan informasjon og egenerklæring kan formidles til gjester i onVisit, og hvordan smittesporing kan sikres.  I nyere versjoner av onVisit kan dette inkluderes sømløst i registreringsprosessen. Det innebærer at gjester må samtykke til deres retningslinjer for å kunne fullføre registreringen, og dere får mulighet til å informere gjester om aktuelle regler og prosedyrer. Med historikken og rapportene i onVisit er dessuten smittesporing og varsling en enkel oppgave, med full oversikt over hvilke gjester som har vært på aktuelle steder på gitte tidspunkter.

Tjenestene onVisit Fast Track og onVisit Invite legger til rette for hygienisk berøringsfri innsjekk. Prøv også den helt nye innsjekken med egen mobil. Gjester og ansatte skanner en QR-kode med mobilen, og sjekker enkelt inn uten fysiske berøringer!


Muligheter i onVisit:

  • Effektiv smittesporing med historikk og rapporter
  • Egenerklæring legges inn som en del av registreringen
  • Informer gjester om aktuelle forhåndsregler og retningslinjer
  • Gi oversikt over aktuelle risikoområder
  • Støtte for berøringsfri innsjekk - sjekk inn med egen mobil
  • Gjester må samtykke og godta vilkårene for å fullføre registreringen
  • Varsling til aktuelle gjester på SMS

Kontakt oss

Ønsker du en demo av løsningen?

Våre eksperter er tilgjengelig.

Eksempel på utforming:

Egenerklæring i besøkssystemet

Har du flere spørsmål om smittesporing , egenerklæring, eller hvordan onVisit kan bistå med økt sikkerhet for gjester og ansatte? Kontakt oss på +4799563636 eller support@adaptive.no

Hold deg oppdatert på råd om koronaviruset på FHI sine sider

Ivareta HMS for besøkende

TRENGER DU HJELP MED Å KOMME I GANG?

Ta en prat eller digital kaffe med oss!