Gammelt vs nytt system

Hvorfor må eldre systemer byttes ut?

Førstegenerasjons visitor systemer er kjennetegnet av at de ble installert for mange år siden, og at lite har skjedd med løsningen siden den tid. Samtidig har verden utviklet seg videre, med nye krav til sikkerhet, nye trusler, ny teknologi og mer moderne utstyr. Personvernregler er endret, og det samme gjelder brukerbehov og brukeropplevelser. Utdaterte systemer innebærer altså både en risiko med tanke på sikkerhet og personvern, samtidig som de gir dårlige opplevelser og førsteinntrykk til gjester og ansatte. Har dere fortsatt et eldre visitor system? Her går vi gjennom det dere må vite.

Sikkerhet

Få områder utvikler seg raskere enn IT, og det samme gjelder dessverre trusler og sikkerhetsutfordringer. Sikkerhetsrisikoene vi står overfor i dag er av en helt annen karakter enn for kun få år siden, og IT-systemer oppdateres kontinuerlig for å holde tritt med nye trusler. Datainnbrudd og hacking kan få fatale konsekvenser for enhver virksomhet. Likevel ser vi fortsatt bedrifter med visitor systemer som ikke har vært oppdatert på mange år, og som setter dem i en sårbar posisjon.

Personvern og GDPR

De fleste har fått med seg de omfattende endringene rundt personvern som har skjedd de siste årene, spesielt med innføring av GDPR. Det er varslet omfattende kontroller og strenge konsekvenser ved brudd på regelverket. Tradisjonelle besøkssystemer mangler funksjonalitet for å håndtere de nye kravene. Dette fører til at bedrifter bryter gjeldende regelverk, og ofte må gjøre omfattende manuelt arbeid med å slette persondata. Vi mener at ansatte og gjester fortjener å få sine persondata håndtert på en forsvarlig måte.

Manglende support

Mange opplever store utfordringer med å få hjelp og støtte fra sine leverandører. Dette henger gjerne sammen med at utvikling av deres besøkssystem har blitt nedprioritert de senere årene, eller at satsningen på systemet er helt nedlagt.

Utdatert funksjonalitet og dårlig førsteinntrykk

Eldre systemer som ikke er oppdatert har gjerne et brukergrensesnitt som hører til en annen tidsalder. Dette går utover både ansatte som jobber med systemet, og ikke minst besøkende som skal bruke det. Velkomsten av besøkende er en unik mulighet til å gi et godt og profesjonelt førsteinntrykk. Dersom en bedrift ønsker å fremstå som moderne og fremtidsrettet, nytter det ikke å ta imot sine gjester med gammel og utdatert teknologi.

Problemer med oppdatering av ansattelister

For at registrering skal gå smertefritt er det viktig å alltid ha oppdaterte ansattelister. I de fleste systemer skjer dette helt automatisk når nye ansatte starter, eller når noen slutter. Mange med utdaterte systemer sliter derimot med dette, og ender ofte med mangelfulle lister som oppdateres manuelt. Nyere datakilder som Azure AD er heller ikke støttet.

Terminal for registrering

Hva er løsningen?

Heldigvis er dette problemer som er enkle å løse. Det å bytte besøkssystem er gjerne gjort i løpet av få dager, helt uten nedetid. Velg en løsning som sikrer deres behov, både i dag og i framtiden:

  • Kontinuerlige sikkerhetsoppdateringer
  • Trygg håndtering av persondata og GDPR
  • Enkelt tilgjengelig og effektiv support
  • Moderne løsning som gir gjestene et godt førsteinntrykk
  • Automatisk håndtering av ansattlister

Kampanje!

Innbytte på gammelt visitor system

Kjenner du igjen noen av beskrivelsene ovenfor? Nå kjører vi innbyttekampanje på gamle besøkssystem. Skift ut deres utdaterte løsning og få:

  • 3 måneder med onVisit kostnadsfritt
  • Gratis opplæring
  • Rabatt ved utskiftning av gammelt utstyr

TRENGER DU HJELP MED Å KOMME I GANG?

Ta en prat eller digital kaffe med oss!