Premium gulvstativ

Premium gulvstativ med "Alt-i-ett" skjerm - universelt utformet

For kommuner er det viktig å kunne tilby sine innbyggere en effektiv og brukervennlig tjeneste når de trenger å besøke kommunens servicetorg. Men med stadig økende antall henvendelser og begrensede ressurser, kan det være utfordrende å opprettholde en tilfredsstillende service. Derfor tilbyr vi en besøksløsning som vil bidra til å imøtekomme innbyggernes behov og forbedre kommunens servicenivå.


Løsning:
onVisit besøksløsning gjør det enkelt for innbyggerne å booke avtaler på forhånd, og dermed unngå køer og ventetider ved servicetorget. Dette gir kommunen en bedre oversikt over ressursbruk og kapasitet, og muligheten til å optimalisere bemanning og tidsbruk. Innbyggerne kan enkelt velge tjenesteområde og reservere ett ledig tidspunkt på kommunens hjemmeside og det genereres en reservasjon i saksbehandlers Outlook kalender.
 
Videre får innbyggeren en digital invitasjon med all nødvendig informasjon og en QR-kode. Ved ankomst til kommunens lokaler skanner innbyggeren QR-koden for å bekrefte sin ankomst. Saksbehandler blir umiddelbart varslet, og alt dette skjer uten behov for fysisk bemanning ved inngangen. Hvis innbygger oppsøker kommunens servicetorg uten avtale vil vedkommende kunne registrere seg inn i besøksregistreringen og få videre veiledning derfra.

Hvilke fordeler gir dette systemet? 

  • Effektivitet og tidssparing: Saksbehandlere og innbyggere sparer tid ved å eliminere behovet for manuell registrering og koordinering.
  • Reduserte driftskostnader: Med automatisert registrering og varsling trenger kommunene ikke lengre fast bemanning i mottaket, noe som effektiviserer ressursbruken.
  • Økt brukervennlighet: For innbyggerne blir prosessen enkel og sømløs. Alt de trenger å gjøre er å skanne en QR-kode ved ankomst.
  • Fleksibilitet: Hvis en innbygger skulle komme uten en avtale, kan de raskt registrere seg og få den nødvendige veiledningen.
  • Sikkerhet: Digital registrering sikrer at all informasjon er korrekt og oppdatert, og reduserer sjansen for menneskelige feil.
  • Personvern og GDPR overholdelse: Tjenestene er utformet med hensyn til personvernsbestemmelser som GDPR. Dette betyr at personopplysninger samles inn og behandles på en sikker og lovlig måte.  
  • Miljøvennlig: Redusert papirbruk bidrar til et grønnere og mer bærekraftig miljø.
  • Tilgjengelighet: Innbyggere kan booke avtaler når som helst og hvor som helst, noe som gir større tilgjengelighet og frihet.

    onVisit besøkssystem er en effektiv og brukervennlig måte å møte innbyggernes behov og forbedre kommunens servicenivå. Med muligheten for innbyggerne til å booke avtaler på forhånd, og kommunens bedre oversikt over ressursbruk og kapasitet, kan begge parter dra nytte av vår løsning. Hvis din kommune ønsker å forbedre sin service og møte innbyggernes behov på en effektiv måte, kan vår besøksløsning være løsningen du trenger.

TRENGER DU HJELP MED Å KOMME I GANG?

Ta en prat eller digital kaffe med oss!