BRC badge

Slik oppfyller dere BRC/BRCGS-standarden for mattrygghet

BRC/BRCGS er en global standard for mattrygghet som benyttes av næringsmiddelprodusenter og leverandører for å sikre trygge produkter av høy kvalitet. Standarden omfatter alle aspekter av mattrygghet, hygiene, smittevern og sporing. Her fokuserer vi på delen av BRC-standarden omhandler registrering av eksterne som befinner seg i lokalene. onVisit besøkssystem bidrar til å sikre trygge rammer for mottak av besøkende, og til oppfyllelse av kravene som fremkommer av BRC-standarden.

Kravene kort oppsummert

  1. Registrering og merking av besøkende
  2. Opplæring og informasjon
  3. Hindre uautoriserte gjenstander i lokalene

Løsningen

  1. Selvbetjent besøksregistrering med automatisk utskrift av besøkslapper. Besøkshistorikk for sporing
  2. Opplæring og nødvendig informasjon integreres direkte i innsjekkingen av gjester. Gjennomført opplæring må bekreftes før registreringen fullføres
  3. Tydlig informasjon om regelverk. Strengere rutiner vurderes etter behov

Registrering og merking av besøkende

Matprodusenter skal ha et system for å håndtere innsjekk og utsjekk av besøkende til sine lokaler. Dette inkluderer kontraktører og andre tredjeparter. Systemet skal håndtere registrering av besøkende ved ankomst, gjerne ved hjelp av selvregistrering. Videre skal besøkende ha en tydelig visuell merking som indikerer at de er eksterne, for eksempel med en besøkslapp festet på klærne eller i bånd rundt halsen.


Tiltak:

Implementering av et besøkssystem sikrer en fullstendig oversikt over eksterne som befinner seg i deres lokaler. Innsjekk gjøres enkelt og selvbetjent ved ankomst. Dersom besøket forhåndsregistreres kan innsjekk gjøres i løpet av sekunder ved å skanne en tilsendt QR-kode. Med onVisit Kontraktørmodul får dere en dedikert oversikt over eksterne arbeidere, og deres arbeidstimer. Besøkslapper skrives ut automatisk og sørger for en klar merking av besøkende. Disse inneholder relevant informasjon, slik som den besøkendes navn og selskap, samt hvem som er ansvarlig for gjesten.

Historikk over besøkende som er alltid tilgjengelig, og lagres i henhold til GDPR-retningslinjer.


Terminal for registrering

Eksempel på en terminal som kan benyttes til selvregistrering av besøkende ved ankomst

Opplæring og informasjon til besøkende

BRC-standarden krever at matprodusenter sørger for nødvendig opplæring av besøkende til sine lokaler. Dette gjelder spesielt dersom den besøkende kan komme i kontakt med mat, kontaktflater for mat eller produksjonsutstyr. Opplæringen skal dekke temaer som mathygiene, viktigheten av personlig hygiene, samt spesifikke risikomomenter og prosedyrer for lokalene.


Tiltak:

En smidig metode for å håndtere dette er å tilgjengeliggjøre nødvendig informasjon for den besøkende ved innsjekk. Dette kan gjøres ved å presentere en informasjonsside, eller ta gjestene gjennom et spørreskjema. Deretter krever man at besøkende bekrefter å ha gjennomgått opplæringen, før de får mulighet til å sjekke seg inn. Besøkende som ikke har gjennomgått relevant opplæring får ikke mulighet til å registrere seg. Med onVisit kan dette integreres direkte i registreringsterminalen, slik at all nødvendig informasjon samles på ett sted. Dersom en mer omfattende opplæring som skal gjennomgås, kan link til online-kurs sendes ut sammen med besøksinvitasjoner når gjestene forhåndsregistreres.

Videre kan systemet settes opp slik at besøkende som ofte er på besøk slipper å gjennomgå opplæringen på nytt hver gang. Deres godkjenning vil være gyldig helt til det skjer endringer i opplæringen, eller til det har gått et visst antall dager siden forrige gjennomgang.


Uautoriserte gjenstander

Matprodusenter skal ha prosedyrer som forhindrer at besøkende ikke tar med seg uautoriserte gjenstander inn i lokalene. Eksempler på dette kan være mat og drikke, eller andre varer som kan kontaminere lokalene eller maten.


Tiltak:

Det burde informeres tydelig om hva som ikke kan medbringes inn i lokalene. Ved innsjekk burde gjestene samtykke til å ha lest og forstått dette, og til at de ikke medbringer forbudte varer. I noen tilfeller kan det være relevant med strengere kontrollrutiner.


Merk: Dette er generelle retningslinjer basert på vår tolkning av BRC-standarden. Husk å alltid sjekke om det er ytterligere krav som gjelder for deres virksomhet.

TRENGER DU HJELP MED Å KOMME I GANG?

Ta en prat eller digital kaffe med oss!