Hovedfunksjoner i onVisit

Få et raskt overblikk over noen av de mest benyttede tjenestene i onVisit

Gjesteregistrering

Den selvbetjente gjesteregistreringen avlaster resepsjonistene og reduserer ventetiden i resepsjonen. I ubemannede eller delvis bemannede resepsjoner informeres det om vanlige tjenester som resepsjonen yter som eksempel vareleveranser, taxibestilling og rutetider.

Forhåndsregistrering 

Gjestene kan registreres i forkant for besøket for å forenkle gjestemottaket. Forhåndsregistreringen er tilgjengelig for resepsjonister og øvrige ansatte gjennom en enkel webapp.

Varsling på SMS og e-post

Gjestemottaker varsles automatisk på SMS eller epost når gjesten ankommer. Du kan velge hvem som skal motta varslingen, for eksempel kan den sendes til assistent.

Identifiserer gjestene

Navneskilt og eventuelt parkeringsbevis skrives ut på etiketter. Etikettene kan tilpasses med bl.a. logo.

Tilgang til gjestenett

Gjestenett tjenesten gir den besøkende enkel og rask tilgang til bedriftens gjestenettverk. Informasjon om tilgang oversendes på SMS. Tjenesten kan utvides til å støtte gjestenettverk fra de fleste leverandører, bl.a. fra Cisco og HP (ClearPass).

Sikkerhet

onVisit gir dere full oversikt over hvem som kommer og går. Navneskiltene viser hvem som er gjester og i en nødsituasjon viser evakueringslista hvem som er på besøk. Kan også knyttes til adgangskontroll og sluser. "Panic button" for resepsjonist kan aktiveres.

Besøk over lengre perioder

Varigheten på besøket legges inn i onVisit. Gjester som er på besøk over en lengre periode skanner seg enkelt inn og ut og slipper og registrere seg flere ganger.

Evakueringsliste

Ved en evakueringssituasjon benyttes evakueringslisten til å gi oversikt over hvem som er på besøk. Bidrar i tillegg til gode HMS rutiner.

Holder oversikt

onVisit kan sende påminnelse til gjestemottaker eller andre om gjesten fortsatt er innregistrert etter besøksperiodens utløp. Enkel oversikt over hvem som har gyldig tilgang til gjesteparkering.

Rapportering

Et bredt utvalg av rapporter gir god og enkel oversikt over historikk og besøksfrekvens. Ta de gjerne ut i Excel for å sy det sammen med øvrig informasjon.

Alltid oppdatert ansattinformasjon

Automatisk oppdatering av ansattinformasjon sørger for at ansatt oversikten til enhver tid er oppdatert.

Ubetjente resepsjoner

Den selvbetjente registreringen er godt tilpasset ubetjente resepsjoner og kan bl.a. informere om varelevering, rutetider og taxibestilling.

Kontorhotell

Leietakere i kontorhotell kan grupperes under ett selskap slik at det er enklere for dem å ta i mot besøk.

Innsjekk med QR-plakat

For de som ønsker en helt enkel løsning er innsjekk via QR-kode på plakat et perfekt alternativ.

Taxi-bestilling og rutetider

Bestill taxi direkte fra onVisit gjennom taxifix. Rutetider til buss, tog og annen kollektivtrafikk er også lett tilgjengelig.

Gruppemelding på SMS og e-post

Med onVisit er det enkelt å spre viktig informasjon til grupper av gjester. Perfekt til smittevarsling.

Integrasjon og tilpasning

onVisit er bygget på siste generasjons web teknologi og kan gjerne integreres med bedriftens øvrige systemer som eks. lønn og personal, tidsystemer, adgangskontroll og sluser.

Start så enkelt som mulig. Ved behov utvides tjenestene i onVisit med et bredt utvalg av tilleggsmoduler som bl.a. flere resepsjoner, håndtering av store grupper, skanning, administrasjon av gjestekort og dynamisk tildeling av tilgang til gjestenett. Les mer....

Vil du vite mer?

Kontakt oss på 99563636