EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi får ...

​Read More