EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter. Personene som får sine personopplysninger registrert får nye rettigheter.
Vi har i lang tid jobbet med å tilpasse onVisit til dette regelverket og de siste versjonene av onVisit innfrir kravene til GDPR. Vi vil gjøre ytterligere forbedringer i løpet av sommeren slik at våre etablerte og nye kunder vil imøtekomme EU´s krav til personvern. Ta gjerne kontakt på support@adaptive.no for ytterligere informasjon!

TRENGER DU HJELP MED Å KOMME I GANG?

Ta en prat eller digital kaffe med oss!