Sporing av smitte er en viktig del av arbeidet med å begrense konsekvensene av pandemien Covid-19. Norske bedrifter pålegges eller oppfordres av myndighetene til å bidra med smittesporing. Samtidig er det viktig at personvern og konfidensialitet ivaretas. Her er tipsene  som gir effektiv og god smittesporing og varsling.

[2 min lesetid]

Det mest grunnleggende elementet i smittesporing er å ha kontroll over hvem som har vært tilstede. Gjester registreres inn, og lagres med kontaktinformasjon i tilfelle behov for varsling oppstår. Et besøkssystem er perfekt i denne sammenheng, og gir samtidig fordeler som varsling på SMS og e-post om besøk, oppdaterte evakueringslister og smittevernsvennlig innsjekk.

Videre er det fornuftig å informere gjester om gjeldende regelverk, og benytte en egenerklæring. Besøkende kan da samtykke til at de ikke har symptomer, ikke er i karantene og at de er kjent med retningslinjene. Oppfylles ikke disse kravene burde ikke gjestene slippes inn i lokalene.

Historikk og rapporter må være tilgjengelig, slik at man ved et smitteutbrudd kan spore hvem som har vært tilstede i den aktuelle perioden. Ansatte er normalt håndtert gjennom adgangskontrollsystem, mens gjester håndteres i besøkssystem. Denne lagringen av data skal skje i henhold til GDPR, som innebærer blant annet innhenting av samtykke, anonymisering/sletting av data og rett til innsyn.

Ved en smittesituasjon må det være enkelt å varsle berørte personer. Dette kan innebære både gjester og ansatte. Moderne besøkssystem, som onVisit, har dette som en innebygget funksjon.

Kort oppsummert

  • Hold kontroll med besøksregistrering
  • Innhent kontaktinformasjon for varsling
  • Informer om regelverk
  • Egenerklæring
  • Historikk og rapporter for smittesporing
  • Varsling ved smittetilfelle

Vil du ha personlig tips?

Kontakt oss på 99563636

Løsningen

Et moderne system for besøksregistrering sørger for en helhetlig og enkel håndtering av smittesporing. I ett felles system kan man registrere gjester med kontaktinformasjon, spore smitte på en enkel måte, og varsle ved behov. For mange sørger det for fullstendig selvbetjening, og betydelig redusert smittefare. Samtidig vil systemet sørge for at man overholder aktuelle regelverk, slik som for GDPR for persondata.

Slike systemer har for mange blitt en naturlig og sentral del av hverdagen allerede før pandemien, og enda flere har kommet i gang det siste året. Systemer som onVisit er svært rimelige, og de fleste kommer i gang i løpet av en ukes tid. Kombinasjonen av økt sikkerhet, profesjonalitet, kostnadseffektivitet og samfunnsansvar står bak den eksplosive veksten i bruk av besøkssystemer de siste årene.

TRENGER DU HJELP MED Å KOMME I GANG?

Ta en prat eller digital kaffe med oss!