Yara – verdens største leverandør av mineralgjødsel opererer over hele verden. Logistikkavdelingen må håndtere mange forskjellige type leveranser og kravene til kvalitet og effektiv tidsforbruk er store. Leveranser til ulike land og markeder over hele verden innebærer ulike og tild dels komplekse dokumentkrav. Adaptive har inngått avtale med Yara om utvikling av dokumentsystem for Logistikkavdelingen.
Adaptive utvikler en dokumentløsning som ivaretar alle nasjonale og internasjonale dokumentkrav, i tillegg til fleksibilitet i forhold til nye dokumenter basert på forskjellige transportmåter, ulike markeder og spesifikke kundekrav.

Alle dokumentene blir forhåndsutfylt med data fra de ulike produksjons- og loadingsystemene samtidig som en markedskoordinator eller logistikkmedarbeider kan korrigere om endringer oppstår og supplere med utfyllende informasjon om nødvendig. Dette kan være lasteinformasjon, tidspunkter for lasting/lossing, endret mottaker, utfyllende produktinformasjon og annet.
Systemet har høye krav til integrasjoner, oppetid og fleksibilitet.

– Det var viktig for oss å ha et system som ivaretar effektiv dokumentfremstilling og dokumentbehandling i forbindelse med våre leveranser. At ulike typer dokumenter kan knyttes sammen i dokumentsett, og at dokumentene enkelt kan distribueres til forskjellige partnere i logistikk-kjeden på ulike medium er viktig for oss, samtidig med at endringsbehov ivaretas enkelt og effektivt. Fleksibilitet og effektivitet er en avgjørende forutsetning for oss og vi føler oss sikre på at vi nå får en ny dokumentløsning som kan ivareta våre krav og forutsetninger på en hensiktsmessig måte, sier prosjektleder Lisbeth Horn Bakken i Yara Porsgrunn.

Dokumentsystemet blir utviklet i .NET, hvor et webbasert grensesnitt styrer arbeidsflyten og presenterer data fra de bakenforliggende systemene. Dokumentene presenteres i redigerbare PDF- skjemaer, hvor kombinasjonen av statiske maler og dynamiske skjema ivaretas. Dette løses med Adobe LiveCycle Forms server og den ansatte trenger kun en gratis Adobe Reader på arbeidsstasjonen. Avansert print løses av Adobe LiveCycle Output.

TRENGER DU HJELP MED Å KOMME I GANG?

Ta en prat eller digital kaffe med oss!