Fredrikstad kommune valgte onVisit til besøksregistrering.

Hovedpoenget for oss var å få bedre kontroll, og høyere sikkerhet rundt besøkende i Rådhuset, sier Turid Johansen i Fredrikstad kommune.

Det har vi også fått. Vi har ikke opplevd tyveri siden oppstarten, og opplever at kundene stort sett er velvillig stemt for å registrere seg, men vi bruker noe tid på å vise/hjelpe. Saksbehandlere må hente, og skal også følge kundene ut, dette er det ikke like lett å få kontrollert.

Vi jobber for tiden med en funksjon for å «bestille» time dersom kunder kommer innom, det kunne også vært interessant å få det knyttet til fraværsregistreringssystemet. Vi opplever Adaptive som lydhøre og engasjerte i å stadig forbedre produktet.

De ble valgt fordi de oppfylte våre krav til en fornuftig pris.

 

TRENGER DU HJELP MED Å KOMME I GANG?

Ta en prat eller digital kaffe med oss!