Courses

All courses...
  • All courses...
  • Topics
  • General
  • Access restrictions
  • Subscribers only
  • Premium course

Ikke startet

Hensikten med kurset er å gjennomgå de mest sentrale funksjonene i onVisit. Etter gjennomgått kurs kan dere etablere gode og effektive rutiner for håndtering av gjester.

3 Leksjon - Easy