Marine Harvest hadde vært igjennom en fusjon og satt med tre forskjellige intranettløsninger, sier Rune Hegrestad. Ingen av de vi satt med var aktuelle kandidater i en fortsettelse.
Da vi allerede hadde begynt og implementere MS SharePoint for tradisjonell collaboration (project sites, document lagring ol.) var det naturlig for oss å velge SharePoint som teknologi. For meg/oss var det viktig at vi utnyttet standard SharePoint ved denne implementeringen. Jeg henvendte meg da til Microsoft for en liste på kandidater hvor jeg kunne være trygg på at KUN standard ble benyttet, og Adaptive ble da anbefalt fra MS. Adaptive leverte et veldig bra resultat i intranett-prosjektet og andre SharePoint prosjekter vi har hatt, vi forventer at de også i fortsettelsen vil være en god partner for oss på dette området.

TRENGER DU HJELP MED Å KOMME I GANG?

Ta en prat eller digital kaffe med oss!