Hos Schlumberger falt valget på onVisit som besøksregistreringssystem i konkurranse
med flere andre leverandører. onVisit er installert på en info kiosk og gir en profesjonell mottakelse for alle besøkende. Det hører med
til historien at Schlumberger er godt fornøyd med løsningen og føler at de
har fått en mer profesjonell mottagelse for de som kommer på besøk.
Ler mer om Schlumberger her…

TRENGER DU HJELP MED Å KOMME I GANG?

Ta en prat eller digital kaffe med oss!