Introduksjon til onVisit

Easy

Video

Video

General

3 Leksjon

0% Ikke startet

Introduksjon til onVisit

Kom igang med onVisit web i løpet av 5 minutter

Video lesson

Follow

About the teacher

Christian Inngjerdingen

Christian har bakgrunn fra Industriell Økonomi og Teknologiledelse ved NTNU, og har 6 års erfaring med å skape fremtidsrettede og brukervennlige resepsjoner for et bredt spekter av virksomheter i privat og offentlig sektor.

Comments are closed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen