Tjenester

Selvbetjent gjesteregistrering

orhåndsregistrering av gjester i webapp

onVisit
Express
check-square-o
check-square-o
onVisit
online
check-square-o
check-square-o

onVist
Enterprise
check-square-o
check-square-o

TjenesteronVisit ExpressonVisit onlineonVisit Enterprise
Selvbetjent gjesteregistreringξ
check-square-o
ξ
check-square-o
ξ
check-square-o
Forhåndsregistrering av gjester i webappξξξ
Varsling på SMS og epost (eget abonnement for onVisit online og onVisit Enterprise)ξ
ξξ
Varsling til gjest på SMS med kontaktinfo til besøksmottakerξξξ
Oversikt over dagens besøkξξξ
Besøkshistorikkξξξ
Besøkende over flere dagerξξξ
Automatisk utsjekk av gjesterξξξ
Ansatt liste med kontaktinfo og bilderξξξ
Evakueringslisteξξξ
Støtte for «merking» av gjester, eks. «Vist ID»ξξξ
Import av ansatte fra Excelξξξ
Rollestyring av brukertilgang med egendefinerte rollerξξξ
Statisk gjestenett, gjesten informeres på SMSξξξ
Registrering av parkeringξξξ
VIP funksjonξξξ
Leveres som skytjenesteξξξ
Norsk og engelsk språk i gjesteregistrering og webappξξξ
Webapp for administrasjonξξξ
Gjesteregistreringsapp på tablet og/eller PC med touchξξξ
Låsing av gjesteregistreringsapp for å hindre tilgang til andre apper.ξξξ
Anonymisering av gjeste informasjon etter eks. 90 dagerξξξ
Mobilt gjestekortξξξ
Utskrift av besøksetiketter fra gjesteregistrerings PC
ξξ
Utskrift av besøksetiketter fra web app med onVisit printserver
ξξ
Egne temaer (bakgrunnsbilde, farger og logo) i gjesteregistrering
ξξ
Egendefinerte tjenester i gjesteregistrering
ξξ
Synkronisering av ansattinformasjon fra AD
ξξ
Rapportsenter med Excel eksport
ξξ
Skanning av gjestepasseringer, gjest får ankomst/avskjedsmelding på gjesteregistreringspc eller SMS.
ξξ
Gruppehåndtering av forhåndsregistrerte gjester
ξξ
Støtte for flerfirma
ξξ
Redigering av meldingstekster og egendefinerte meldinger
ξξ
Støtte for 3 parts SMS leverandører *)
ξξ
Støtte for flere språk i gjesteregistrering
ξξ
Sekretærfunksjon
ξξ
Enspråklig gjesteregistrering
ξξ
Støtte for tidssoner

ξ
Resepsjoner på ulike lokasjoner

ξ
Implementering onPremise

ξTilleggstjenester


onVisit WiFi - dynamisk gjestenett
ξξ
onVisit Gruppevarsling på SMS
ξξ
onVisit -Administrasjon av adgangskort
ξξ
onVisit Slusekontroll
ξξ
onVsit FastTrack
ξξ
Today+ møteromsbookingξξξ
Activity View – oversikt over tilgjengelighet på bedriftens møteromξξξ
Flere lokasjoner

ξ
Synkronisering av ansatte fra andre datakilder

ξ
LisensieringInntil 25 ansatte, kan utvides til 250. Oppgradering til onVisit online og Enterprise.Inntil 50 ansatte, kan utvides til ubegrenset antall. Oppgradering til onVisit Enterprise.Inntil 250 ansatte, kan utvides til ubegrenset antall ansatte på flere lokasjoner.

Ytterligere informasjon om onVisit: http://adaptive.no/onvisit-besoksystem/

Informasjon om tilleggstjenester: http://adaptive.no/onvisit-tilleggstjenester/

Support og FAQ: https://support.adaptive.no

TRENGER DU HJELP MED Å KOMME I GANG?

Ta en prat eller digital kaffe med oss!